Regisztráció álláskeresőknek

Miért érdemes regisztrálnod? A regisztrációval bekerülsz adatbázisunkba és napi szinten frissülő állásajánlatainkról folyamatos tájékoztatást kaphatsz tőlünk a megpályázható állásajánlatokról. A regisztrálás mindössze 2 percet vesz igénybe. Adataidat bizalmasan kezeljük, azokat csakis a te hozzájárulásoddal továbbítjuk ügyfeleink felé. A regisztráció önkéntes és bármikor visszavonható. Adataidat jelszavad és belépési azonosítód használatával bármikor megtekintheted és megváltoztathatod, ha változik önéletrajzod, bármikor frissítheted azt adatbázisunkban.

Minden mező kitöltése kötelező

(minimum 5 karakter)

Formátum: 06-12-123-4567 vagy +36-12-1234567

További nyelvtudás hozzáadása

További szakterület / pozíció hozzáadása

(.doc, .docx, .pdf, .odt, max 5MB)

Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott adataimat

Adatkezelési hozzájárulás:

· a Karrier Hungária Kft., a Hunterfield Executive Search Kft. és a Karrier Rent Kft. (közös elérhetőség: info@karrerihungaria.hu), mint közös adatkezelők megismerjék, letárolják elektronikus és/vagy papír alapon, tehát kezeljék a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során megadtam referencia személyt, e személlyel a Karrier Hungária Kft., a Hunterfield Executive Search Kft. vagy a Karrier Rent Kft. felveheti a kapcsolatot szakmai tapasztalataim ellenőrzése céljából.

· a közös adatkezelők a közös adatkezelés alapját jelentő elektronikus nyilvántartási rendszerben letárolhassák abban az esetben is, ha nem pályázatom kerül kiválasztásra, a jelentkezésemtől számított 2 évig azzal a céllal, hogy a közös adatkezelők valamelyike a számomra megfelelő pozíció megnyílásakor velem a kapcsolatot felvehesse.

Hozzájárulás weboldalra történő regisztrációhoz:

· így különösen a weboldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a közös adatkezelést végzők megismerjék, letárolják, kezeljék a profilom létrehozása, az álláspályázatra jelentkezésem céljával.

· Hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat a a Karrier Hungária Kft., a Hunterfield Executive Search Kft. és a Karrier Rent Kft. megismerhessék, és összevethessék a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel és engem ennek eredményéről írásban (elektronikus úton) értesítsen. Tudomásul veszem, hogy a megadott adatokat bármikor módosíthatom, törölhetem a weboldalon keresztül.

Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Tudomásul veszem, hogy bármely hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:

a. postai úton: a Karrier Hungária Kft., a Hunterfield Executive Search Kft. és a Karrier Rent Kft. címén, a 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. sz. alatt

b. e-mail-en keresztül mindegyik adatkezelő vonatkozásában: info@karrierhungaria.hu

c. vagy jelezhetem telefonon a 061-354-2060 számon.

Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok.