Regisztráció álláskeresőknek

Miért érdemes regisztrálnod? A regisztrációval bekerülsz adatbázisunkba és napi szinten frissülő állásajánlatainkról folyamatos tájékoztatást kaphatsz tőlünk a megpályázható állásajánlatokról. A regisztrálás mindössze 2 percet vesz igénybe. Adataidat bizalmasan kezeljük, azokat csakis a te hozzájárulásoddal továbbítjuk ügyfeleink felé. A regisztráció önkéntes és bármikor visszavonható. Adataidat jelszavad és belépési azonosítód használatával bármikor megtekintheted és megváltoztathatod, ha változik önéletrajzod, bármikor frissítheted azt adatbázisunkban.

Minden mező kitöltése kötelező

(minimum 5 karakter)

Formátum: 06-12-123-4567 vagy +36-12-1234567

További nyelvtudás hozzáadása

További szakterület / pozíció hozzáadása

(.doc, .docx, .pdf, .odt, max 5MB)

Hozzájáruló nyilatkozatok adatok kezeléséhez

Alulírott érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott adataimat

Adatkezelési hozzájárulás:

  • a Karrier Hungária Kft. (értve alatt az e feladattal megbízott Munkatársat is) megismerje, letárolja elektronikus és/vagy papír alapon, tehát kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseit. Tudomásul veszem, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során megadtam referencia személyt, e személlyel a Karrier Hungária Kft. felveheti a kapcsolatot szakmai tapasztalataim ellenőrzése céljából.
  • a Karrier Hungária Kft. adatállományban megtarthassa abban az esetben is, ha nem pályázatom kerül kiválasztásra, a jelentkezésemtől számított 2 évig azzal a céllal, hogy a Karrier Hungária Kft. számomra megfelelő pozíció megnyílásakor velem a kapcsolatot felvehesse.
Adattovábbítási hozzájárulás:

  • így különösen a megbízó Partner által biztosított pozíció betöltésének vizsgálatához szükséges adataimat, ideérve önéletrajzomat, motivációs levelemet is, a Karrier Hungária Kft. a számomra megnevezett megbízó Partnere, felé továbbítsa az álláspályázatra történő jelentkezésem elősegítése céljával.
  • így különösen az alkalmassági vizsgálat/teszt általam megismert eredményét a számomra megnevezett megbízó Partnere, felé továbbítsa az álláspályázatra történő jelentkezésem elősegítése céljával.
Hozzájárulás weboldalra történő regisztrációhoz (profil létrehozásához):

  • így különösen a weboldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a Karrier Hungária Kft. (értve ez alatt az e feladattal megbízott Munkatársat is) megismerje, letárolja, kezelje a profilom létrehozása, az álláspályázatra jelentkezésem céljával.
  • Hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat a Karrier Hungária Kft. összevethesse a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel és engem ennek eredményéről írásban (elektronikus úton) vagy telefonon értesítsen. Tudomásul veszem, hogy a megadott adatokat bármikor módosíthatom, törölhetem a a Karrier Hungária Kft. bármely elérhetőségére címzett megfelelő tartalmú nyilatkozattal.
Kijelentem, hogy a Karrier Hungária Kft. által végzett egyes adatkezelések céljairól, időtartamáról, kezelt adatok köreiről, jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről tájékozódtam a www.karrierhungaria.hu lapon.

Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Tudomásul veszem, hogy bármely hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:
a. postai úton: Karrier Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
b. e-mail-en keresztül: info@karrierhungaria.hu
c. vagy jelezhetem telefonon a 061-354-2060 számon.

Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok.

A regisztráció önkéntes és bármikor visszavonható. Adataidat jelszavad és belépési azonosítód használatával bármikor megtekintheted és megváltoztathatod, ha változik önéletrajzod, bármikor frissítheted azt adatbázisunkban. Az adataid kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatot bármikor visszavonhatod, ha jelzed felénk, hogy kijelentkezel adatbázisunkból. Ebben az esetben töröljük önéletrajzodat és minden a korábbi pályázataiddal kapcsolatos anyagot adatbázisunkból. Az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján a hibásan rögzített vagy időközben módosult adataid helyesbítését kérheted, felvilágosítást kérhetsz adatkezelésünkkel kapcsolatban, illetve kérheted adataid törlését. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az adatvédelmi törvény rendelkezik. Adataidat jelszavad és belépési azonosítód használatával bármikor megtekintheted és megváltoztathatod, ha változik önéletrajzod, bármikor frissítheted azt adatbázisunkban.